Δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής του Τομέα Πληροφορικής

Published: Sunday, 27 March 2016

Την σχολική χρονιά 2015-2016 υλοποιήθηκαν δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής στο πλαίσιο των μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑ.Λ. Αλεξάνδρειας. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/-τριες της Β' τάξης, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Σαμαρά Θεοδώρα, κατασκεύασαν ρομποτικές διατάξεις και αυτοματισμούς, αξιοποιώντας τoν μικροελεγκτή Arduino για την υλοποίηση, και τη γλώσσα προγραμματισμού Python για τον προγραμματισμό τους.

               

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές/-τριες ήρθαν σ' επαφή με την ρομποτική και το Physical Computing και διαπίστωσαν τρόπους αξιοποίησης των προγραμματιστικών γνώσεων για τον έλεγχο της συμπεριφοράς συστημάτων από τον πραγματικό κόσμο.

Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν θα παρουσιαστούν από τους μαθητές στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής,  με επιβλέποντες εκπαιδευτικούς την κ. Σαμαρά Θεοδώρα (Πληροφορικό) και τον κ. Εμμανουήλ Ελευθέριο (Φυσικό - Ραδιοηλεκτρολόγο). Στην επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών συνέβαλε σημαντικά  ο κ. Δέλλας Νικόλαος (Ηλεκτρολόγος), με τις γνώσεις και τη βοήθεια που παρείχε. Ένα μέρος των εργασιών παρουσιάζεται στα παρακάτω βίντεο.  

 Προσομοίωση Θερμοστάτη

 

Προσομοίωση Συστήματος Αυτόματου Φωτισμού

 

Προσομοίωση Συστήματος Συναγερμού

 

Hits: 841